Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tây Tiến

Tiền Hải - Thái Bình
tbh-tienhai-thcstaytien@edu.viettel.vn